Rekrutacja dla Nauczycieli Akademickich do zajęć z przygotowania kadry do zajęć w warunkach symulowanych

Baner

2023-01-17

Jeśli jesteś Nauczycielem Akademickim i chcesz wziąć udział w zajęciach z przygotowania kadry do zajęć w warunkach symulowanych 

kliknij tutaj lub skopiuj link i uruchom go w przeglądarce:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=U_52tuZBkESJhfBrIu--W3mi8vK2TKRBiKn1dqquFXVUNVk5OFlIRFJDT1Y1NTQxNlVWSEpVRFgwMy4u