Zajęcia dla kierunku Lekarskiego z Pacjentem symulowanym

Baner

2022-08-31

   Program Standaryzowanych Pacjentów na kierunku lekarskim PUM

 

   Celem programu Standaryzowanych (Symulowanych) Pacjentów jest podniesienie jakości kształcenia studentów kierunku lekarskiego szczególnie w zakresie umiejętności praktycznych, głównie badania podmiotowego i przedmiotowego oraz złożonych kompetencji komunikacyjnych.

   Nauczanie oraz sprawdzanie uzyskanych efektów uczenia się z pomocą pacjentów standaryzowanych (symulowanych) jest szeroko stosowanym i dobrze zwalidowanym narzędziem w nauczaniu kadry medycznej. Daje ono udowodnione, unikalne korzyści dydaktyczne, szczególnie w zakresie umiejętności praktycznych.

Korzyści z zastosowania pacjentów symulowanych to między innymi:

- różnorodność potencjalnych scenariuszy przez nich odtworzonych, skutkujących zwiększeniem doświadczeń studentów,

- możliwość kompleksowego sprawdzania umiejętności studenta, bez narażania pacjenta,

- przewidywalność i powtarzalność zachowań,

- możliwość zmniejszenia obciążenia prawdziwych pacjentów na oddziałach klinicznych pracą ze studentami,

- możliwość bezpiecznego symulowania trudnych sytuacji, takich jak przekazywanie złych informacji, zachowania agresywne, rozpoznanie przemocy    domowej,

- możliwość wielokrotnego powtarzania scenariusza i jego zmian adekwatnie do zachowania studentów,

- pacjenci symulowani mogą zostać przeszkoleni do udzielania informacji zwrotnej.

  Pacjenci są zaangażowani w proces nauczania, głównie zbierania wywiadu, zaawansowanych technik komunikacyjnych oraz przekazywania informacji pacjentowi. Szczególne miejsce zajmie nauczanie komunikacji w trudnych sytuacjach komunikacyjnych, takich jak przekazywanie złych informacji, agresja, przemoc domowa, czy pacjent pod wpływem substancji odurzających. Takie sytuacje w kontakcie z prawdziwym pacjentem mogą być niebezpieczne zarówno dla studenta, jak i pacjenta. W warunkach symulacyjnych scenariusze mogą być ćwiczone, aż do uzyskania zakładanego efektu dydaktycznego. W zakresie oceniania pacjenci standaryzowani są angażowani przy organizowaniu egzaminu OSCE.