Kurs z komunikacji interprofesjonalnej dla studentów kierunków medycznych

Baner

2022-03-31

Szanowni Studenci,

W związku z realizacją "Kursu z komunikacji interprofesjonalnej dla studentów kierunków medycznych" zapraszamy studentów kierunku lekarskiego oraz lekarsko-dentystycznego o włączenie się do realizacji tego projektu.

Celem projektu jest nauka wzajemnej komunikacji pomiędzy profesjonalistami medycznymi, rozumienie zakresu komunikacji i funkcji poszczególnych przedstawicieli zawodów medycznych oraz ich roli w zespole terapeutycznym, budowanie i doskonalenie umiejętności współpracy oraz wymiany informacji niezbędnych w procesie terapeutycznym pacjentów. Warsztaty są realizowane na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.

Projekt obejmuje 30 godzin dydaktycznych, realizowanych w czasie trzech dni. W pierwszym dniu zajęcia będą trwały w godzinach 8.00-17.00, dzień drugi i trzeci 8.00-15.00.

Uczestnicy kursu otrzymają certyfikaty. 

Szczegóły realizacji kursu dostępne są w sekretariacie Centrum Symulacji Medycznej pod nr tel. 91 81 06 201.