Pierwszy egzamin OSCE w CSM

Baner

2021-02-18

W dniach 16-17.02.2021 w Centrum Symulacji Medycznej PUM po raz pierwszy przeprowadzono egzamin OSCE

Egzamin OSCE (Objective Structured Clinical Examination), czyli Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny, jest narzędziem oceny umiejętności klinicznych, pozwalającym na dokładną ewaluację efektów kształcenia. Kompetencje oceniane są przy pomocy list kontrolnych (checklist), będących zobiektywizowaną formą szczegółowych kryteriów ewaluacji. Poza technicznymi umiejętnościami oceniany jest także sposób komunikacji, zapewnienie bezpieczeństwa oraz poszanowanie praw pacjenta. Podczas wykonywania zadań studenci są obserwowani przez egzaminatorów, przebywających w Sali Nadzoru Wizyjnego, z której prowadzona jest bieżąca ocena.

Budynek CSM PUM został zaprojektowany z myślą o tego typu egzaminach. Znajduje się w nim 6 sal, przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów OSCE, które są w pełni monitorowane i wyposażone w urządzenia nasłuchowe.

Egzamin OSCE został przygotowany przez pracowników Katedry i Zakładu Pielęgniarstwa. W egzaminie z przedmiotu Badanie Fizykalne wzięło udział 113 studentów kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo II roku I stopnia. Przygotowano 12 zadań egzaminacyjnych, ocenianych prze zespół nauczycieli akademickich, składający się z pielęgniarek i lekarzy.

W kolejnych latach mamy nadzieję kontynuować przeprowadzanie egzaminów w Centrum Symulacji Medycznej, wykorzystując wnioski i doświadczenie zdobyte w trakcie tego pierwszego egzaminu.