Baner

Trenażer do Zakładania Zgłębnika

Model przedstawia głowę i tors dorosłego mężczyzny. Posiada on realistyczne anatomiczne punkty orientacyjne: tchawicę, przełyk, płuca i żołądek. Służy do trenowania takich czynności jak tracheotomia, intubacja oraz używanie zgłębnika. Można do niego wprowadzić śluzo-podobny płyn w celu bardziej
realistycznych ćwiczeń.


zgłebnikowanie