Baner

SimMan ALS ShockLink

Model przedstawia pełne ciało mężczyzny. Pozwala na naukę takich czynności jak udrażnianie dróg oddechowych, ocena oddychania, badania palpacyjne i osłuchiwanie, resuscytacja płynowa, interpretacja EKG, defibrylacja oraz ocena i diagnostyka USG. Jest to sprzęt profesjonalny, przystosowany do pełnych szkoleń w zakresie ALS i treningów.