Baner

Numer sali
2.02

Sala ALS

Piętro

W Planie Dydaktycznym dla Wydziału Lekarskiego zajęcia z wykorzystaniem fantomów do ALS przewidziane są od 4 roku.

 

W CSM mamy 4 stanowiska do nauki zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych, dzieci i niemowląt. W Planie Dydaktycznym dla Wydziału Lekarskiego zajęcia z wykorzystaniem fantomów do ALS przewidzieliśmy od 4 roku.

Studenci będą ćwiczyć postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia z wykorzystaniem defibrylatora, przyrządów do zaopatrzenia dróg oddechowych oraz krótkiej listy leków wykorzystywanych w NZK. Scenariusze tzw. niskiej wierności będą obejmowały najczęściej spotykane przypadki kliniczne. Umiejętność postępowania w NZK będzie stanowiła podstawę do rozpoczęcia zajęć na symulatorach wysokiej wierności, ale także swoistą „kamizelkę ratunkową” w sytuacjach poprzedzających nagłe zatrzymanie krążenia.

Pierwszy, historyczny kurs ALS odbył się w Polsce w 2001 roku we Wrocławiu. Spośród uczestników wyłoniono pierwszych „Instructor Potentials”, którzy rozpoczęli erę standaryzowanego nauczania postępowania w NZK  w Polsce. Certyfikaty ALS zeszły „pod strzechy” i stanowią dziś złoty standard  ustawicznego kształcenia. Zespół CSM zachęca do korzystania ze schodów – znajdziecie tam wytyczne dla postępowania zaawansowanego w NZK u dorosłych i dzieci!