Baner

Numer sali
1.17

OIT

Piętro

Intensywna terapia wyposażona jest w sprzęty medyczne pozwalające badać i monitorować stan pacjenta. W zależności od scenariusza na symulatorach możliwa jest defibrylacja, wykonanie badania EKG, pomiar ciśnienia krwi i saturacji, intubacja, czyli dokładnie  praca na takim sprzęcie jaki wykorzystywany jest w prawdziwych szpitalach.   

 

Centrum Symulacji Medycznej odwzorowuje rzeczywisty szpital. Sala Intensywnej Terapii wyposażona jest w 3 symulatory wysokiej wierności: dorosłego pacjenta internistycznego, dziecko 5-letnie i noworodka. 

Scenariusze realizowane w Sali intensywnej terapii obejmują sytuacje związane z niewydolnością więcej, niż jednego narządu, a pacjenci  są prowadzeni na oddechu zastępczym na respiratorze. W razie potrzeby Sala IT może być wykorzystana jako środowisko Sali oddziału internistycznego, neurologicznego czy pediatrycznego, a nawet SOR- o rodzaju symulacji decyduje planowany scenariusz. 

W zajęciach biorą udział studenci z kierunku lekarskiego oraz pielęgniarskiego. W sali jednocześnie odbywać się mogą trzy symulacje. Podczas scenariusza studenci mają za zadanie zbadać pacjenta, znaleźć zagrażające życiu odchylenia oraz wdrożyć odpowiednie postępowanie. Studenci uczą się też prowadzić dokumentację medyczną, zlecać i interpretować badania laboratoryjne i obrazowe, przekazywać pacjenta innemu specjaliście.  Po raz pierwszy mają możliwość zajmowania się „pacjentem” od chwili jego przybycia do oddziału- do momentu podjęcia decyzji o jego dalszych losach- wypisie do domu, przekazaniu na inny oddział, przygotowaniu do zabiegu operacyjnego. 

Podczas zajęć studenci uczą się pracy w zespole rozdzielając między sobą poszczególne role i zadania. Każda z symulacji zakończona jest debriefingiem, podczas którego studenci wraz z instruktorem omawiają przebieg całego scenariusza.