Baner

Seminarium "Scenariusze "

Plan Seminarium:
1. Uniwersalny szablon scenariusza symulacji wysokiej wierności
2. Parametry możliwe do zasymulowania
3. Parametry niemożliwe do zasymulowania
4. System wdrażania nowych scenariuszy (pomysł- prototyp scenariusza- modyfikacje- sprawdzenie na symulatorze- modyfikacje- zatwierdzenie scenariusza- przekazanie do Biblioteki Scenariuszy PUM)
5. Wyniki badań laboratoryjnych/badań obrazowych- włączanie do scenariusza
6. "Koło ratunkowe" w scenariuszu
7. Współpraca z technikiem

Rodzaj wydarzenia
Terminy
Rozpoczęcie kursu
Załączniki